Merklův statek na historické fotografiiMerklův statek najdete pod č.p. 24 na kraji obce Skalička u silnice vedoucí z Hradce Králové do Josefova.

Statek byl postaven rodinou Duškovou pravděpodobně před rokem 1840, v roce 1892 přešel do rukou rodiny Merklovy, v roce 1960 se pak stal majetkem Československého státu. V 90. letech minulého století byl statek vrácen právoplatným dědicům, poté byl několikrát prodán.

Z bývalého statku se do dnešní doby zachoval pouze zděný dům č.p. 24 postavený v klasicistním stylu, který sloužil v rámci bývalé hospodářské usedlosti jako obytné a hostinské stavení, a mohutná zděná stodola.

Celý objekt č.p. 24 patří mezi výrazné památky lidového stavitelství na Královéhradecku a v roce 2003 byl prohlášen nemovitou kulturní památkou. V Ústředním seznamu kulturních památek ČR je zapsán pod rejstř. č. 100333.

Současní majitelé - manželé Houserovi - se rozhodli výše uvedenou památku zachránit, opravit a následně využívat. V letech 2008 - 2012 proto zrealizovali rozsáhlou rekonstrukci objektu (foto před rekonstrukcí zde).

Akce obnovy nemovité kulturní památky byla provedena s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury ČR z programů na podporu obnovy kulturních památek a finanční podporou Královéhradeckého kraje z programu Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje.