Provoz hospody na Merklově statku byl ukončen.

 

  •  Provoz hospody na Merklově statku byl ukončen.